Stöd vår förening 

Medlem i NOF blir du genom att sätta in 120 kronor/år på pg 499565-0
(+40 kronor/år för familjemedlem)

Som medlem stöder du föreningens verksamhet och bidrar till att sprida intresse för natur och miljö.
Du är också välkommen att delta i exkursioner och övrigt program som t.ex bildvisning och föredrag samt gå med i vår SMS-grupp för snabb information om nyheter och ovanliga fåglar som dimper ner.
Du får också vårt informationsblad som kommer ut ca tre gånger per år.

Kom ihåg att meddela din mejladress, så får du information via e-post.