Fågelåret fortsätter....
 

Vintern och fågelsamlingar

  
Efter att flyttfåglarna gett sig iväg finns stann- och strykfåglarna kvar. Många av dem samlar gärna ihop sig i mindre eller större flockar. Som flock är de mer skyddade för hoten runt omkring. Och ofta går det att komma närmare fåglarna dem än under häckningstid.
Eftersom vintrarna blivit mildare finnas det också en del flyttfåglar som försöker sig på att stanna under vintern. 


Småfåglar
Småfåglarna söker sig gärna till fågelbord och utfodringsplatser. Det är alltid en god idé att studera fåglarna runt en matningsplats. Det är inte bara talgoxar, blåmesar och nötväckor som rör sig bland solrosfrön och talgbollar. Där kan även finnas trastar, grå- och grönsiska, stenknäck, domherre, steglits samt övervintrande bo- och bergfink, svarthätta, rödhake, järnsparv, m.fl trevliga fynd.

Och ute i skogen drar mestågen omkring. Dessa "tåg" brukar höras innan de ses. Stilla, fina, siirrande lockläten kan tyda på att det kommer ett gäng småfåglar dragande bland träden. "Tågen" brukar bestå av talgoxe, blåmes, tofsmes, svartmes, trädkrypare, kungsfågel, talltita, siskor m.fl.Sjöfåglar
Arter av sjöfåglar samlas längs kusten under vintern. Beroende på isläget och vindar kan det bli stora flockar. Det handlar mestadels om vigg och knipa. Men i flockarna kan också finnas brunand, bergand, storskrake, salskrake m.fl.  
Alfågel är en annan art som ofta bildar stora ansamlingar. Framför allt på senvinter kan man se och höra alfåglar på havet utanför Torö och Landsort.


Tips om platser
Fågelbord finns överallt i samhället. NOF har igång tre publika utfodringsplatser för småfågel: Alhagen, Östra Styran och Tärnan (Segersäng).

I stort sett var som helst runt kusten kan det finnas rastande sjöfåglar men några platser som kanske ger bättre utdelning är vid hamnområdet i Nynäshamn, längs Strandvägen (Gårdsfjärden), vid Örudden och Stenstrand, vid Ankarudden på Torö, utanför Landsort och vid Östnora-Hästholmsviken i Haninge. Men mycket beror på väderförhållanden om flockarna ska komma närmare kusten. Ofta ligger de längre ut till havs. Hösten och fågelflyttning

Det handlar om flera miljoner fåglar som ska bege sig ut på en riskfylld resa från Norden till varmare områden i världen.
 
Några börjar resan söderut redan i juni. Det handlar främst om några arter av vadare där honan lämnar över uppfödning av ungarna åt hanen.

Störst rörelse
Flyttning pågår sedan under juli och augusti men de mest påtagliga fågelsträcken äger rum under sena september och oktober.

Sparvhök Foto Anders Vestlund (c) Sparvhök Foto Anders Vestlund (c)

Det rör sig då om flockvis av duvor, svalor, trastar och finkar men också många rovfåglar som sparvhök, falkar och vråkar. För fåglar gäller inga restriktioner, de lämnar oss och tar första bästa vindbölja för att dra mot söder.
 

Dalgångar och kusten
Vill man så här på hösten få en glimt av höststräcket ska man bege sig till öppna platser på land som t.ex. vid Sorundas öppna dalgångar eller till kusttrakterna.

Var som helst längs vår kust kan man ha turen att få se flockar av flyttande fåglar.
Ett exempel är 15 oktober 2019 då, helt apropå, stora skaror av vitkindade gäss kom inflygande från nordost och flög i många flockar på bred front över fastlandet
och försvann söderut. Sammanlagt över 15000 ex
räknades in under några timmar mitt på dagen.


Södra Torö
Här i Nynäshamn har vi en av ostkustens bästa lokaler för att följa utsträckande fåglar.
Örudden på södra Torö är välkänd bland skådare i Stockholmstrakten. På den avsmalnande landtungan vid Ören trängs fågelvägen ihop och här är det bara för fåglarna att kasta sig ut över havet.
Tidigt på dagarna passerar småfåglarna och fram på förmiddag och mitt på dagarna brukar rovfåglarna komma igång. 
Vädret har betydelse.  Måttlig väst till nordväst är bra förutsättningar vid Örudden. Soligt och varmt väder är ju behagligt för den som beskådar fåglarna men inte nödvändigt för fåglarna som flyttar.

Senaste 5 dagars observationer vid Örudden (artportalen)

Under lokaler/södra Torö kan du läsa mer om Örudden och lokalerna i närheten.