Fågeltornskampen 2017

Östra Styran Foto E Bernas Östra Styran Foto E Bernas


För tredje året i rad deltog NOF i fågeltornskampen mellan olika lag i Sverige och i utmaning mot Finland. Tävlingen går ut på att se så många arter som möjligt från ett fågeltorn under en och samma dag mellan kl 05:00-13:00.

I år inföll tornkampen lördagen den 6 maj. Fågeltornet vid Östra Styran bemannades med ett lag duktiga fågelskådare som var på plats redan kl 05:00 på morgonen. Laget bestod av Tommy Ericson, Jan Ohlsson och Magnus Glennstål.
Vädret var från morgonen klart, + 10 grader och svag NO-vind. Efter halva tiden drev moln in från norr, men regnet höll sig borta.
De första 4 timmarna hade laget lugn och ro i tornet och kunde ostörd kamma in art efter art. Efter 09-tiden pågick också fågelskådningens dag med öppet hus vid Östra Styran. 
Så småningom fylldes tornet med en skara livliga fågelskådare som kanske störde lyssnandet men som också bidrog med att söka arter.

Redan efter halva tiden började det visa sig att de föregående årens resultat på 76 arter borde kunna slås. Och det gjordes, med råge.
 Klockan 12:00 var 82 arter kryssade och sista timmen ramlade ytterligare 4 arter in bl.a råka loch tamduva.
Slutresultatet blev 86 arter och med detta hamnade NOF på en 9:e plats bland 73 torn från Sverige. Och 1:a plats bland de 18 tornen i området Sörmland/Uppland.
 

Röd glada Foto Tommy Ericson Röd glada Foto Tommy Ericson

Extra ansträngningar gjordes för att höra svarthätta, stjärtmes och svart vit flugsnappare som sjöng flitigt i närheten av tornet, men som inte lyckades sprida sin sång ända upp till plattformen.
Likaså hördes svaga strofer av säv- och/eller rörsångare från vassen men som inte gick att säkert fastställa och därmed inget x.

Dagens roligaste obsar var dels en röd glada som fastnade i flera kikare när sikten var inställd på att följa en hussvala. Rena turen kanske. Gladan seglade sedan på hög höjd västerut över tornet.
En flock på hela 30 gluttsnäppor flög också förbi tornet. Och både skäggmes och rördrom hördes från vassen.

Ca 35 personer kom till NOFs event vid Östra Styran och tornet i lördags. Invid tornet höll Matz C, Paul E och Christer Ö i program för allmänheten med bl.a tipsrunda, information och
holkförsäljning. Tipsrundan vanns av Berit Görnt som i pris fick en NOF-holk.


Resultat från fågeltornskampen 2017 Sverige 
Listan presenteras så småningom i sin helhet på www.birdlife.se/


Resultat från tornen i Sörmland och Uppland 2017
 
Östra Styran Nynäshamn (Srm)     86
Hästholmstorn Uppl Bro (Upl)        84
Svartsjö dämme Mälaröarna (Upl)  81
Ledskärviken (Upl)                       81
Harudden Kallrigafjärden (Upl)      81 
Larbro ängar Nyköping (Srm)       75
Vendelsjön (Upl)                          75
Kärven (Upl)                               74
Dalbyviken (Upl)                          72
Angarn (Upl)                               72
Hjälstaviken (Upl)                        71
Tegelsmorasjön (Upl)                   70
Mennhammarsviken (Upl)             68
Näsaren Katrineholm (Srm)          68
Brosjön Roslagsbro (Upl)              66
Säbysjön Järfälla (Upl)                 65
Valnaren Strängnäs (Srm)            64
Övre Föret (Upl)                          63/e bernas