Några flyttfåglars ankomst till Nynäshamn

Flyttfåglarnas ankomstdatum varierar beroende på vädret. 
Även vädret längs fåglarnas färdväg påverkar deras ankomst till våra trakter.

Kortflyttarna kommer först. De har övervintrat på nära håll. Om vintern varit mild har de
inte varit längre bort än södra Sverige, Danmark eller i Mellaneuropa.

Långflyttarna kommer förstås senare. Många av dessa övervintrar i Afrika, söder om
Sahara eller i södra Asien. Långflyttarna (eller datumflyttarna) brukar hålla samma tid varje vår.

På senare år har det blivit allt vanligare att enstaka ex av flera arter övervintrar i våra trakter.
Det gäller t.ex. grågås, stare och skogsduva. Nedanstående uppgifter är hämtade från NOFs kartotek samt från artportalen.

/eivor bernas (c)

Art 2020 2019  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Grågås - 11 febr 14 febr 17 febr 8 febr  10 febr 12 febr 2 mars 23 febr 11 mars 9 mars
Stare 3 febr 15 febr 7 mars 7 febr 21 jan 10 febr 5 febr 6 febr 4 febr 10 mars 25 febr
Skogsduva 14 febr 16 febr 3 febr 12 febr 29 jan 6 febr 12 febr 23 febr 20 febr 7 mars 11 mars
Sånglärka 17 febr 16 febr 13 mars 23 febr 23 febr 22 febr 16 febr 8 mars 25 febr 11 mars 13 mars
Tofsvipa 19 febr 15 febr 12 mars 24 febr 8 febr 21 febr 16 febr 3 apr 29 febr 10 mars 18 mars
Gravand 6 mars 27 febr 23 mars 5 mars 11 mars 28 febr 25 febr 28 mars 12 mars 21 mars 19 mars
Morkulla 4 mars 14 mars 10 febr 10 mars 14 febr 4 mars 24 febr 15 febr 29 febr 21 febr 19 mars
Trana 19 febr 9 mars 19 mars 11 mars 5 mars 8 mars 8 mars 17 mars 10 mars 15 mars 20 mars
Större strandpipare 5 mars 5 mars 22 mars 10 mars 11 mars 12 mars 5 mars 1 april 15 mars 20 mars 19 mars
Strandskata 22 mars 22 mars 31 mars 17 mars 19 mars 18 mars 21 mars 2 april 16 mars 21 mars 24 mars
Storspov 11 april 3 april 1 april 2 aprl 10 april 1 april 7 april 17 mars 31 mars 28 mars
Skogssnäppa 5 april 29 mars 2 april 12 mars 26 mars 25 mars 24 mars 8 april 24 mars 27 mars 26 mars
Brun kärrhök 5 april 29 mars 5 april 31 mars 26 mars 24 mars 23 mars 4 april 23 mars 26 mars 29 mars
Ljungpipare 7 april 10 april 8 april 1 april 2 april 11 april 2 april 13 april 8 april 3 april 2 april
Sädesärla 22 mars 28 mars 4 april 11 mars 28 mars 28 mars 26 mars 12 april 28 mars 28 mars 20 mars
Fiskgjuse 5 april 29 mars 6 april 26 mars 30 mars 4 april 26 mars 9 april 26 mars 30 mars 29 mars
Stenskvätta  * 8 april 5 april 8 april 1 april 3 april 11 april 5 april 15 april 9 april 3 april 5 april
Svarthakedopping 9 april 30 mars 6 april 5 april 1 april 6 april 4 april 14 april 7 april 9 april 7 april
Rödbena 28 mars 6 april 8 april 1 april 8 april 10 april 8 april 14 april 9 april 3 april 2 april
Drillsnäppa 22 mars 24 april 24 april 17 april 15 april 15 april 24 april 20 april 12 april 20 april 19 april
Skedand 5 april 30 mars 6 april 8 april 7 april 5 april 3 april 12 april 12 april 4 april 2 april
Skräntärna 8 april 8 april 12 april 2 april 20 april 8 april 13 april 11 april 10 april  8 april
Fisktärna 12 april 18 april 16 april 9 april 10 april 10 april 9 april 14 april 14 april 11 april 7 april
Silvertärna  17 april 20 april 20 april 15 april 20 april 18 april 8 april 19 april 15 april 14 april 19 april
Göktyta  * 20 april 23 april 9 april 29 april 8 april 19 april 20 april 21 april 27 april 4 april 25 april
Ladusvala   * 10 april 19 april 15 april 26 april 12 april 15 april 18 april 17 april 22 april 21 april 20 april
Hussvala   * 23 april 23 april 21 april 29 april 29 april 27 april 20 april 23 april 25 april 22 april 26 april
Buskskvätta   * 24 april 24 april 22 april 1 maj 23 april 26 april 26 april 20 april 16 april 22 april 28 april
Ärtsångare  * 28 april 21 april 16 april 25 april 26 april 27 april 25 april 21 april 26 april 27 april 29 april
Svartvit flugsnappare  * 21 april 24 april 20 april 1 maj 29 april 26 april 24 april 21 april 26 april 21 april 26 april
Rödstjärt   * 19 april 20 april 14 april 27 april 18 april 25 april 24 april 19 april 26 april 20 april 27 april
Lövsångare   * 19 april 19 april 19 april 28 april 14 april 25 april 19 april 19 april 21 april 21 april 23 april
Törnsångare * 2 maj 10 maj 29 apr 10 maj 7 maj 6 maj 4 maj 5 maj 2 maj 6 maj 3 maj
Rörsångare  * 3 maj 4 maj 5 maj 4 maj 2 maj 3 maj 3 maj 28 april 1 maj 28 april 30 april
Sävsångare   * 30 april 28 april 28 april 10 maj 2 maj 7 maj 3 maj 7 maj 5 maj 2 maj 30 april
Backsvala   * 30 april 4 maj 28 april 10 maj 17 april 12 maj 30 april 3 maj 2 maj 8 maj 13 maj
Grå flugsnappare 10 maj 1 maj 7 maj 9 maj 7 maj 8 maj 7 maj 30 april 7 maj 8 maj
Gök   * 2 maj 10 maj 3 maj 10 maj 30 april 1 maj 2 maj 3 maj 29 april 2 maj 30 april
Näktergal   * 2 maj 14 maj 1 maj 11 maj 4 maj 7 maj 2 maj 5 maj 30 april 5 maj 29 april
Törnskata   * 17 maj 5 maj 15 maj 6 maj 6 maj 11 maj 7 maj 8 maj 7 maj 3 maj
Härmsångare   * 14 maj 15 maj 11 maj 15 maj 14 maj 9 maj 17 maj 9 maj 6 maj 14 maj 20 maj
Trädgårdssångare  * 7 maj 10 maj 6 maj 13 maj 7 maj 8 maj 8 maj 10 maj 7 maj 9 maj 15 maj
Tornseglare 9 maj 12 maj 13 maj 8 maj 8 maj 8 maj 9 maj 5 maj 29 april 11 maj 8 maj
Art 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010