Alhagen på vintern

K Carlsson K Carlsson

Fågelmatningen

Invid Alhagens våtmark utfodrar NOF småfågel under perioden november-mars. Start- och slutdatum beror på väderförhållandena.
 

Vi matar med solrosfrö och havrekross som blandas och läggs bl.a. i en foderautomat som rymmer ca 25 liter.

Fåglarna får också talgbollar, som är väldigt populära och ibland jordnötter och kokosnötter som hängs upp i träden invid matningen.

Vi lägger också ut äpplen och om kylan biter till, utökar vi med talg och ister.
 

Foderbordet ligger i anslutning till paviljongen som finns i närheten av parkeringen vid Kalvöstallet.
Står man på p-platsen och tittar mot dammarna så ligger matplatsen bakom buskaget till vänster.

 

Kjell Carlsson är ansvarig för matningen.


Fåglar

Till matningen kommer de vanliga fågelbordsarterna: talgoxe, blåmes, entita, grönfink men också flockar av gulsparv och pilfink. Enstaka övervintrande bofink, bergfink, rödhake och järnsparv ses ibland.
1-2 fasaner brukar hålla till runt matningen och så förstås större hackspett, koltrast, skata m.fl

De senaste vintrarna har en korsning av grå/pilfink varit stadig vid matningen.

 Våtmarken

Invid matningen finns Alhagens våtmark som är Nynäshamn kommuns anläggning för att på biologisk
väg ta hand om renat avloppsvatten innan det släpps ut i havet. Vattnet leds genom flera grunda
dammar, översilningar och träskområden till utloppet i Östersjön.

Våtmarken ligger i en dalgång, ca 2 km lång och ca 500 m bred. Inom området finns ett par vass-
och starrbevuxna träskområden.

Ca 6 km iordningställda gångvägar gör att man når hela våtmarken på ett enkelt sätt.

Det finns också fina rastplatser och invid Starrträsk finns ett litet fågeltorn.

Krokån Foto E Bernas


Fåglarna vinterid

Under de senaste vintrarna har kricka, gråhäger, enkelbeckasin, 1-3 strömstarar och smådopping
rastar vid de isfria delarna av dammarna.

Vid enstaka tillfällen vintertid har också kungsfiskare och rördrom vistats i området.

Strömstare Foto E Bernas

Obsplaster

Obsplatser finns längs de bankar och småvägar som finns runt och igenom hela området.
Nere vid utloppet ses ofta strömstare vintertid och ibland även kungsfiskare.

Under vinterhalvåret är också matningen invid Starrräsk en säker plats för att se småfågel.

Utloppet Foto E Bernas


Hitta hit.


Skyltar till Alhagens våtmark, finns från Nynäsvägen strax norr om tätorten. Följ skyltningen från Nynäsvägen.
Efter ca 1 km når man en parkeringsplats strax innan Kalvöstallet. Från parkeringen kan man välja
olika promenadvägar som går in i våtmarken.

Ett stenkast från parkeringen finns också fågelmatningen. Står man på p-platsen och tittar mot
dammarna så ligger matplatsen bakom buskaget till vänster.

Ner till utloppet är det ca 1,5 km och till dammarna vid inloppet ungefär lika långt.


Kommer man till fots eller cykel är närmsta pendelstation Nynäs Gård och därifrån ca 1,5 km till inloppet och
ca 3 km till matningen.


Alt 1.  Östra området (inloppsdammarn). Från pendeltågsstation Nynäs Gård är det ca 1,5 km promenad till området vid inloppsdammarna. Passera gamla Nynäsvägen vid Shellmacken och sväng vänster in på Villagatan. Fortsätt gatan i ca 350 m och sväng sedan in på Hacktorpsvägen. Efter 500 m passerar man en gångviadukt över Nynäsvägen. 100 m efter viadukten svänger man vänster ner mot Alhagen. Man kommer då till våtmarkens inloppsdammar.
Observera att det under väg- och järnvägsbyggtiden kan vara helt avstängt i detta område.
Välj då alt 2.Alt 2. Västra området (Kalvö, Starrträsk och vinterfågelmatning).
Från pendeltågsstation Nynäs Gård är det ca 3 km promenad till området vid Kalvö. Passera gamla Nynäsvägen vid Shellmacken och sväng vänster in på Villagatan. Följ gatan och fortsätt längs gångvägen över fältet, upp mot Hammarhagen. Följ Hammarhagsvägen i 500 m och sväng in på cykel/gångvägen som går under Nynäsvägen. Sväng höger in på Teknikvägen, sväng höger efter bilprovningen och följ skylten mot Alhagens våtmark.

Från busshållplats "Natviksvägen" (linjena 852, 848, 858, 783) på gamla Nynäsvägen är det något kortare (ca 2,5 km) promenad till området vid Kalvöstallet. Gå in på Konsul Jonssons väg och följ den fram till viadukten (Åkervägen) över järnvägen. Fortsätt sedan Hammarhagsvägen (se ovan).
.

Se karta och skiss nedan.