NOF Nynäshamns ornitologer


Fyndlista
Lista över sällsynta och godkända arter som observerats vid färre en 20 tillfällen inom NOFs rapportområde.


Artlista
Lista över samtliga godkänd arter inom NOFs rapportområde.  Uppgifterna är hämtade ur NOFs kartotek (sedan 1957),
Nynäshamns fåglar (1988), artportalen samt rapportsammanställningar i VF och FiSt.
Sammanlagt 332 godkända arter i Nynäshamns kommun (335 inom NOFs rapportområde) har observerats t o m dec 2019.


Årslista Nynäshamn 2021
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2021

Årslista Nynäshamn 2020
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2020


Årslista Nynäshamn 2019
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2019


Svenska fågellistan
Länk till Nya Svenska fågellistan