NOF Nynäshamns ornitologer


Fyndlista  pdf
Lista över sällsynta och godkända arter som observerats vid färre en 20 tillfällen inom NOFs rapportområde.


Artlista  pdf
Lista över samtliga godkänd arter inom NOFs rapportområde.  Uppgifterna är hämtade ur NOFs kartotek (sedan 1957),
Nynäshamns fåglar (1988), artportalen samt rapportsammanställningar i VF (Vår fågelvärld) och FiSt (Fåglar i Stockholmstrakten)
Sammanlagt 335 godkända arter i Nynäshamns kommun (338 inom NOFs rapportområde) har observerats t o m febr 2022.


Årslista Nynäshamn 2022
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2022

Årslista Nynäshamn 2021
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2021

Årslista Nynäshamn 2020
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2020


Årslista Nynäshamn 2019
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2019


Svenska fågellistan
Länk till Nya Svenska fågellistan