NOF Nynäshamns ornitologer


Fyndlista  pdf
Lista över sällsynta och godkända arter som observerats vid färre en 20 tillfällen inom NOFs rapportområde.

Artlista  pdf
Lista över samtliga godkänd arter inom NOFs rapportområde.  Uppgifterna är hämtade ur NOFs kartotek (sedan 1957),
Nynäshamns fåglar (1988), artportalen samt rapportsammanställningar i VF (Vår fågelvärld) och FiSt (Fåglar i Stockholmstrakten)
Sammanlagt 338 godkända arter i Nynäshamns kommun (342 inom NOFs rapportområde) har observerats t o m dec 2023.

Årslista Nynäshamn 2024
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2024

Årslista Nynäshamn 2023
Rapporterade arter inom Nynäshamns kommun enligt artportalen under 2023

Svenska fågellistan
Länk till Nya Svenska fågellistan