Program vinter/vår 2019

Vinterpromenad i norra Nynäshamn.
   Söndagen den 27 januari kl 09:00.
   Planen är att vandra på vägen som går mellan Segersäng-Hemfosa. En skogpromenad kan bjuda på många
   småfåglar bl.a. svartmes, trädkrypare, korsnäbbar, hackspetter och kanske även större arter som tjäder,
   orre, duvhökar m.fl.  Hela sträckan är ca 8 km.
   Samling vid Segersängs pendelstation kl 09:00.
   Ledare Daniel A och Victoria B. Kontakta Daniel (dodil72(at)gmail.com) alt. sms 0739714441 som kan lämna     
   mer information.
 
 
 
Februaritävling  - den traditionella.
  En tävling som går ut på att se så många arter som möjligt under februari inom Nynäshamns kommungräns.
  Alla kan vara med och tävla men för att vara med och slåss om priserna måste man ha betalt medlemsavgiften till
  NOF innan 1 februari. Priser delas ut till de tre som hamnar på prispallen. Dessutom lottas en Triss ut bland alla
  övriga som deltagit.
  Anmälan till Jan Ohlsson, tfn 0706372825 eller e-post: jano.ohlsson(at)gmail.com  innan 28 januari.
 
 
 
Inomhuskväll med föredrag om Stockholms natur
   Torsdagen den 7 februari kl 19:00
   Lokal: Vårfruvägen 12 (Kullsta)
   Den här kvällen kommer Erik Hansson och Fatima Boukarchid att visa bilder och berättar om boken
   "Upplevelser i Stockholms natur".

   Erik Hansson är en av författare till boken ”Upplevelser i Stockholms natur” och är också ansvarig för webbsida "natursida.se".
   Fatima Boukarchid är en naturfotograf och fotograferar  främst fåglar och andra djur. 
   Boken kommer att finnas till försäljning under kvällen, för 200:-. Han vill helst att man betalar med swich.


 
Årsmöte
   Torsdagen den 7 mars kl 19:00.
   Plats: FA:s lokal på Vårfruvägen (Kullsta). Närmare information kommer senare.
 
 
 
Ugglekväll -Åva
   Söndagkväll den 31 mars. 
   En lyssnarkväll i uggleskogen vid Åva i Haninge.
   Åva ligger intill Tyresta nationalpark i Haninge och är ett känt område för ugglor. Här kan man ha turen att höra sparvuggla, hornuggla och
   kattuggla.
   För att ha chans att höra skymningsugglor bör man vara på plats senast vid 18-tiden.  Vi åker i egna bilar eller samåker med varandra.
   Kontakta Daniel eller Victoria (dodil72(at)gmail.com) alt. sms 0739714441, som kan ge närmare information om tider och ev. samåkning.

 
 

Dagsexkursion till Roxen
    Söndagen den 28 april.
    Denna söndag åker vi till Svartåmynning vid sjön Roxen (Linköping).
    Svartåmynning är ett naturreservat och en av Östergötlands  bästa fågellokaler. Här passerar vårsträcket av    
    flyttfåglar och på strandängarna rastar många vadare. 
    Ledare Victoria B och Daniel A.
    Närmare information om tider och samåkning samt kostnad/milersättning till de som ställer upp med bil och tar med passagerare,
    kommer senare
 
 
 
Stockholms Viltfågel Rehab
    Under våren har vi också planer på att göra ett besök på Stockholms Viltfågel Rehab (SVR) i Åkersberga.
    SVR  tar emot och rehabiliterar vilda fåglar för att senare kunna släppa ut dem i frihet igen.
 
    Vi åker tillsammans och kostnad för besöket är 100:- som går till SVR.
    Mer information om dag kommer senare.
 
 
 
Vinterfåglar inpå knuten
Vi påminner också om SOFs evenemang VIK som 2019 pågår mellan 25-28 januari.
Då räknas fåglar vid fågelborden över hela landet. Hur det går till finns att läsa på SOFs hemsida www.birdlife.se