Söndagen den 29 september  -  Örudden Torö
kl 07:00-13.00.

NOF finns på plats under morgon och förmiddag för att guida bland sträckande och rastande fåglar.

Under september-oktober pågår sträcktider för fåglar och södra Torö är en mycket bra lokal för att spana in flockarna som beger sig ut över havet.
I slutet av september brukar det vara dags för rovfåglar och under dagar med gynsam väderlek kan stora mängder flyga ut, bl.a. fjällvråkar och sparvhökar. 

Mer om södra Torö samt vägbeskrivning finns på NOFs hemsida under lokaler. 
Alla är välkomna.

                           --------------------------------------------------------

Övriga programpunkter för hösten presenteras vartefter de fastställs. Annonsering sker på hemsidans startsida och program för allmänheten annonseras även i Nynäsposten.