Styran - Östra Styran - Styrvik - Västra Styran


 

Området ligger sydväst/väst om Ösmo centrum.
Östra Styran och Styrvik sträcker sig från Djursnäsvägen i söder och ca 3 km norrut till Väggarövägen (Styrvik). Det bredaste stället mäter ca 300 m.

Västra Styran är en öppen sjö strax intill Östra Styran. Sjön är omgiven av blandskog.

 

Hela området omges av åkermark och betesängar, uppblandade med löv- och blandskog. Invid Byggningabacken (vid våtmarkens sydöstra sida) finns ett fågeltorn.

Våtmarken var under början av 1990-talet föremål för ett omfattande restaureringsarbete med utdikningar och vattenståndshöjningar. Detta resulterade i att området blev en av Södertörns bästa fågellokaler.

Efter ett 10-tal år började Östra Styran växa igen och de öppna vattenytorna blev betydligt mindre. En ny restaurering av området gjordes 2012-2014. 25 hektar av sjön rensades då från vass  och sly.

 

Östra Styran Foto Eivor Bernas


Fåglar
I området häckar regelbundet sångsvan, grågås, skedand, kricka, trana, brun kärrhök m.fl. Under de "goda" åren på 90-talet och början av 2000-talet fanns också häckande par av svarthakedopping, smådopping och rörhöna.

Inom området finns sommartid rör- och sävsångare, kärrsångare, näktergal och ibland gräshopp-, flod- och trastsångare. Dessutom rastar regelbundet dvärgbeckasin, småfläckig sumphöna och vid några tillfällen dubbelbeckasin, ägretthäger, vit- och svart stork, dammsäppa, smalnäbbad simsnäppa, kornknarr, svarthakad buskskvätta och ägretthäger.
På våren rastar större mängder av sångsvan, gråsgås och kanadagås, ibland med inslag av mindre sångsvan, bläsgås och spetsbergsgås.

Vintertid utfodrar NOF småfågel på en fågelmatning som är placerad invid fågeltornet.
Den gästas bl.a av stenknäck och enstaka övervintrande bofink, rödhake och svarthätta.


 I Västra Styran finns en etablerad gråhägerkoloni och under hösten brukar det samlas stora mängder storskrake och salskrake i sjön.

Inom området har drygt 245 arter observerats sedan 1970-talet.


Läs mera på sidan om Fåglar i Styran (pdf) och om Östra Styran


Obsplatser
Från fågeltornet invid Östra Styran har man överblick av södra delen av våtmarken.
Bra utsiktsplatser finns också från Byggningabacken söder om tornet.
Styrvik kan ses från en mindre väg som går mellan väg 225 och Väggarövägen.
Västra Styran kan ses från badplatsen på sjöns västra sida (infart från Lyngstavägen) samt på sjöns östra sida vid en liten brygga bland fritidshusen på banken mellan Östra och Västra Styran.Vägbeskrivning till tornet


Till fots...
Från pendeltågsstationen i Ösmo är det ca 3 km till fågeltornet vid Östra Styran.
Uppgång vid bussterminalen, följ sedan Nyblevägen västerut. Fortsätt gångvägen som går intill väg 225, till Sorunda ridklubb. Tag vänster och följ grusvägen i ca 700 m till en P-plats. Passera bommen och fortsätt längs vägen ut mot tornet.


Med buss....

Linjerna N:hamn-Södertälje alt. N:hamn-Grödby. Avstigning vid Sorunda ridklubb. Följ sedan grusvägen till vänster om stallet. Se ovan.


Med bil...
Vid Ösmo trafikplats på Nynäsvägen (väg 73) tar man mot Ösmo-Södertälje. Efter ca 1,2 km tag vänster in på grusvägen invid stallet (Sorunda ridklubb). Kommer man västerifrån, kör Södertäljevägen till stallet. Tag höger in på grusvägen. Se ovan.
Parkeringsplatser finns vid vägbommen.

Karta (google maps)