Fågellokaler i Nynäshamnstrakten

Alhagen  med Starrträsk, Vassträsk, Skålpussen och inloppsdammarna
 

Södra Torö  med Reveln, Örudden, Herrhamra och Läskär

Styran  med Östra Styran, Västra Styran och Styrvik    
 

Nynäshamns hamn  med Svandammnen, Ringvägen och Bötet 

Bergaängar

Landsort

 

Bobäcken-Häringe
 

Nynäshamn är en skärgårdskommun på södra Södertörn. Till stora delar omringad av hav. Här finns många öar, kobbar och skär som ger ca 100 mil kustremsa.
Här finns också jordbrukslandskap, skogar, sjöar, våtmarker och reservat.

Det är kanske främst sträck- och vinterlokaler man tänker på när det gäller fåglar i Nynäshamn.
Men det omväxlande landskapet ger också fina marker för rastande och häckande fåglar.