Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningar i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö,Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

Stenknäck o talgoxe  BG Bentz Stenknäck o talgoxe BG Bentz

VIK  Vinterfåglar inpå knuten

Nu år det åter dags att räkna fåglarna vid fågelborden runt om i landet.
I år sker räkninge helgen 28-31 januari 2022.
Man kan räkna när som helst under perioden och rapportera det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.

Läs mera hos
BirdLife där information, registrering och blanketter för rapportering finns.

 

Program vinter

NOFs vinterprogram är nu uppdaterad.

 

NOFs småfågelmatningar

I Nynäshamn finns denna säsong tre offentliga utfodringsplatser för småfågel som NOF
ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar och kommunens VA-förvaltning.

Alhagen
Våtmarkens matplats finns i närheten av parkeringen vid Kalvö.

Tärnan 
Invid skogssjön Tärnan i Segersäng.

Östra Styran
Invid fågeltornet vid Byggningabacken.

Läs mera om de olika plaserna.
 


2021-03-01
Ut i naturen
På södra Södertörn har vi naturen inpå knutarna. Intresset för att röra sig ute i markerna har ökat under det senaste året och mycket finns att upptäcka i vårt närområde.
Våra mest kända fågelområden finns under lokaler.  Några andra besöksmål presenterar vi här.

 

2021-01-12
CES ringmärkning 2020

Törnsångare (c) Törnsångare (c)


Det tjugofjärde fångståret var totalt sett väldigt likartat de närmaste fem årens. Antalet nymärkningar uppgick till 202 och kontroller av fåglar märkta tidigare år till 20. Ungfågelproduktionen var något bättre än de närmast föregående åren med 122 årsungar vilket motsvarar 55% av fångsten. Snittet för våra 24 år är drygt 57%. Det totala antalet fåglar som märkts har efter årets säsong passerat 6 000.

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)

2020-05-09
Levande skärgårdsnatur 2020

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2020, med rapport från 2019, publicerades på våren
-20.

Den innehåller insamlad data från inventeringar som gjordes ö
ver några känsliga kustfåglar i skärgården.
Numera finns den som bilaga i stiftelsens magasin Stångmärket.

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ och även ladda ner från ISUU.


Medlemskap i NOF 2022

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0
Läs mera


 

Sveriges fåglar 2020

Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige och som publiceras av BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

Väder Nynäshamn

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112

Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn

08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar