Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningar i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö,Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.


2021-03-01
Ut i naturen
På södra Södertörn har vi naturen inpå knutarna. Intresset för att röra sig ute i markerna har ökat under det senaste året och mycket finns att upptäcka i vårt närområde.
Våra mest kända fågelområden finns under lokaler.  Några andra besöksmål presenterar vi här.

 

2021-03-01
Flyttfåglarnas ankomst

St strandpipare /eb (c) St strandpipare /eb (c)

Ankomsttiden för våra flyttfåglar varierar beroende på väder och vind men flera av dem är ändå relativt punktliga.
De s.k. väderflyttarna som övervintrat på närmare håll brukar dyka upp så fort vädret blir mildare och de sydvästliga vindarna tilltar.
Almanacksflyttarna, som övervintrar på mera tropiska breddgrader, brukar anlända vid samma tid varje år.

I år blev det mildväder redan i februari och de första fåglarna kom rekordtidigt.

Läs mera om de senaste 10 årens ankomstdatum till vår kommun.

 

2021-01-12
CES ringmärkning 2020

Törnsångare (c) Törnsångare (c)


Det tjugofjärde fångståret var totalt sett väldigt likartat de närmaste fem årens. Antalet nymärkningar uppgick till 202 och kontroller av fåglar märkta tidigare år till 20. Ungfågelproduktionen var något bättre än de närmast föregående åren med 122 årsungar vilket motsvarar 55% av fångsten. Snittet för våra 24 år är drygt 57%. Det totala antalet fåglar som märkts har efter årets säsong passerat 6 000.

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)

2020-05-09
Levande skärgårdsnatur 2020

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2020, med rapport från 2019, publicerades på våren
-20.

Den innehåller insamlad data från inventeringar som gjordes ö
ver några känsliga kustfåglar i skärgården.
Numera finns den som bilaga i stiftelsens magasin Stångmärket.

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ och även ladda ner från ISUU.

2020-02-07
Berguv 2019-2020

Foto Anders Vestlund (c) Foto Anders Vestlund (c)

Inventeringen av berguv fortsätter även i år.
BirdLife Sverige utsåg för ett år sedan berguv som riksinventeringsart under 2019 och 2020.  
Eftersom det finns tendenser på att berguven åter minskar i landet behöver beståndet följas upp.


Inom NOF har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för inventering i våra trakter. Ett antal personer kommer att bevaka tidigare aktiva revir samt övriga lämplig platser för berguv.
Alla kan hjälpa till genom att rapportera in hoande berguvar under perioden februari-april. 
Eftersom rapporteringen i artportalen (AP) är skyddad, önskar NOF få in separata rapporter om berguvar inom Nynäshamns kommun. 
Det går bra att skicka information på nof(at)nynof.se
eller kontakta någon i styrelsen.


Berguven är störningskänslig och boplatser får inte besökas under häckningstid. Tänk också på att inte allmänt sprida informationen om observerade uvar under vårvintern.
Läs mera

 


Medlemskap i NOF 2021

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0
Läs mera


 

Sveriges fåglar 2020

Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige och som publiceras av BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

Väder Nynäshamn

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Logi på södra Öland
Bo i fågelrika Degerhamn.
Boende erbjuds som del i villa. Egen ingång, fullt utrustat kök, badrum med badkar, rum med 1-4 sovplatser, WiFi.  Pris 200 kr per person/natt.
Ring Marie 070-4077118 eller
Kalle 070-8201990 för mer info och bilder. 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112

Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn

08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar