Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningarna i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö, Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

 

2023-11-25

NOFs informationsblad

Nytt infoblad är nu skickad till medlemmar.
(För er som får det med vanlig post, kan det dröja några dar)

Är det någon som inte fått den hör av er via
mejl.

CES ringmärkning i Älviken 2023
 

Ung rödhake  Foto eb Ung rödhake Foto eb

Antalet nymärkningar uppgick till 260 och kontroller av fåglar märkta tidigare år uppgick till 19. Andelen ungfåglar av totalt ringmärkta utgjorde 60 procent, vilket är normalt. Det totala antalet fåglar som märkts sedan starten 1997 uppgår till 6761 stycken. Årets resultat är det högsta på 11 år och 260 nymärkningar ligger över snittet för de 27 år märkningen bedrivits.

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)


 

Stjärtmesar eb (c) Stjärtmesar eb (c)


NOFs småfågelmatningar
I Nynäshamn finns även denna vintersäsong tre publika utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.
Läs mera


 

2023-07-01
Levande skärgårdsnatur 2023

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2023, med rapport från 2022 är ett samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län, NRM och Sthlms universitet.


Den innehåller insamlad data från inventeringar av flera kustfågelarter. Även utvecklingen för berguv, skarv och havsörn m.m.

Rapporten finns att ladda ner här

Vindkraftspark Långgrund
1 och 2

Svea Vind har planer på att bygga en vindkraftspark med 182  kraftverk i havet utanför Oxelösund och Nyköping. Avståndet till parken är endast 10 km sydväst om Landsort och 15 km från Torö.
M.a.o. i ett mycket känsligt område för övervintrande, födosökande och sträckande fåglar.
 
Nynäshamns ornitologiska förening NOF har ställt sig bakom det yttrande som BirdLife Sverige, tillsammans med regionala fågelföreningar i Sörmland,
Östergötaland och Stockholm, avgett till SveaVind.
 
”Med hänvisning till de fågelvärden som föreligger, och som ligger till grund för uppdaterade IBA-områden samt att länsstyrelsen föreslagit att Långgrund 2 ska ingå i Natura 2000-systemet, anser föreningarna att platsen INTE uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § och att verksamheten inte heller kan tillåtas enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken (Natura 2000). Långgrund 2 utgör också ett viktigt område för häckande alkor, vilket i sig också kan utgöra ensam grund för Natura 2000-skydd.”

Hela remissvaret finns här.

2023-03-01
Sveriges fåglar 2022

Nyutkommen rapport om Sveriges fåglar.
Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige
I år också med utvecklingen för fjällens fåglar.
Utgivare BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

 


Medlemskap i NOF 2024

Kostnad 140:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0

 


Vinterpromenad vid Bobäcken

Onsdag 29 november kl 10:00-12:00 (ca 4 km)

Samling på parkeringen för naturreservatet som är närmast slottet
(Adress: HÄRINGE 5, 137 91 Västerhaninge).
GPS-koordinater: Long: 59.04112 Lat: 18.014563

Sedan vandrar vi genom hagarna mot Bobäcken. Turen leds av Daniel Andersson och Victoria Bazyukina.

Anmälan senast 27/11 till dodil72(at)gmail.com eller sms till 073-9714441

 


Uppdaterat
höstprogram 2023


 

NOF Facebook
 

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112
Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn
08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar