Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningar i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö,Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.


2021-03-01
Flyttfåglarnas ankomst

St strandpipare /eb (c) St strandpipare /eb (c)

Ankomsttiden för våra flyttfåglar varierar beroende på väder och vind men flera av dem är ändå relativt punktliga.
De s.k. väderflyttarna som övervintrat på närmare håll brukar dyka upp så fort vädret blir mildare och de sydvästliga vindarna tilltar.
Almanacksflyttarna, som övervintrar på mera tropiska breddgrader, brukar anlända vid samma tid varje år.

I år blev det mildväder redan i februari och de första fåglarna kom rekordtidigt.

Läs mera om de senaste 10 årens ankomstdatum till vår kommun.

 

2021-01-12
CES ringmärkning 2020

Törnsångare (c) Törnsångare (c)


Det tjugofjärde fångståret var totalt sett väldigt likartat de närmaste fem årens. Antalet nymärkningar uppgick till 202 och kontroller av fåglar märkta tidigare år till 20. Ungfågelproduktionen var något bättre än de närmast föregående åren med 122 årsungar vilket motsvarar 55% av fångsten. Snittet för våra 24 år är drygt 57%. Det totala antalet fåglar som märkts har efter årets säsong passerat 6 000.

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)


2021-03-01
Ut i naturen
På södra Södertörn har vi naturen inpå knutarna. När vi nu ska hålla oss i schack och inte ta oss alltför långt bort, finns det mycket att upptäcka på närmare håll.
Våra mest kända fågelområden finns under lokaler.  Några andra besöksmål presenterar vi här.

Fågelåret fortsätter

2020-12-01
Bara för att det är vinter behöver man inte lägga kikaren på hyllan. Nu, när fåglarna slipper hålla revir, samlas de flockvis. I skogen drar meståg omkring, till fågelborden kommer många olika småfåglar och längs kusterna samlas flockar av sjöfåglar. 

Läs mera

   ---------------------------  --------------------------  --------------------------------------

NOF informationsblad nr 2 2020

Infobladet är nu utskickat till medlemmar.

 

2020-05-09
Levande skärgårdsnatur 2020

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2020, med rapport från 2019, publicerades på våren
-20.

Den innehåller insamlad data från inventeringar som gjordes ö
ver några känsliga kustfåglar i skärgården.
Numera finns den som bilaga i stiftelsens magasin Stångmärket.

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ och även ladda ner från ISUU.

2020-02-07
Berguv 2019-2020

Foto Anders Vestlund (c) Foto Anders Vestlund (c)

Inventeringen av berguv fortsätter även i år.
BirdLife Sverige utsåg för ett år sedan berguv som riksinventeringsart under 2019 och 2020.  
Eftersom det finns tendenser på att berguven åter minskar i landet behöver beståndet följas upp.


Inom NOF har en arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för inventering i våra trakter. Ett antal personer kommer att bevaka tidigare aktiva revir samt övriga lämplig platser för berguv.
Alla kan hjälpa till genom att rapportera in hoande berguvar under perioden februari-april. 
Eftersom rapporteringen i artportalen (AP) är skyddad, önskar NOF få in separata rapporter om berguvar inom Nynäshamns kommun. 
Det går bra att skicka information på nof(at)nynof.se
eller kontakta någon i styrelsen.


Berguven är störningskänslig och boplatser får inte besökas under häckningstid. Tänk också på att inte allmänt sprida informationen om observerade uvar under vårvintern.
Läs mera

 NOF informationsblad 1 2020

NOFs infoblad nr 1 är nu utskickat till medlemmar.
 


2020-01-02
Tallbitar i rörelse

Tallbit hane Foto Åke Johansson (c) Tallbit hane Foto Åke Johansson (c)

Många tallbitar finns ännu kvar på södra Södertörn.
Det har varit en smärre invasion av tallbitar under hösten. Ovanligt många observationer gjordes under senhösten och fortfarande ses småflockar som drar runt för att söka föda.
Oftast uppmärksammas tallbitarna när de kalasar på bär från framförallt oxel och rönn.


Massrörelser bland tallbitar brukar ske med några års mellanrum.
Oftast beror det på födotillgången i norr.

I Nyäshamn har vi ett bevarat minne från hösten 1976 då ca 16000 ex sträckte över Örudden under en dag.

 

2019-10-06
Brun törnskata i Nynäshamn

Foto Anders Vestlund Foto Anders Vestlund

5 oktober gjorde ett besökande par från Nederländerna ett ovanligt fynd på Landsort.
I ett tätt slånbuskars vid Saltmar på  mitten av ön fanns
en rastande brun törnskata. 

Brun törnskata är en nära släkting till vår vanliga
törnskata och häckar i mellersta och östra Asien. 
Den är en sällsynt gäst i Europa och har bara observerats vid ett tillfälle tidigare i Sverige, vid Nidingen i Halland 1984.

Det blev givetvis drag till Landsort för 100-tals fågelskådare från hela landet för att hinna se fågeln.
/eb


 

2019-10-06
Selja

Foto Anders Vestlund (c) Foto Anders Vestlund (c)

Den finska satelitförsedda stäpphökshonan Selja gjorde några dagars besök vid Uvängen i Sorunda på sin färd söderut mot Afrika.

Selja har under sommaren häckat strax norr om Torneå i norra Finland nära den svenska gränsen.
I början av augusti började hon sin färd mot övervintringskvarteren på varmare breddgrader.

På morgonen den 19 september nådde Selja Uvängen där hon stannade och jagade under en vecka. Vid 12-tiden den 25 september drog hon vidare mot sydost och en vecka senare, den 3 oktober, lämnade Selja Sverige över Öresund och fortsatte över Danmark mot Tyskland, där hon just nu (6/10) befinner sig.
/eb

 


Medlemskap i NOF 2021

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0
Läs mera


 

Sveriges fåglar 2019

Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige och som publiceras av BirdLife Sverige.

Länk till rapporten

Väder NynäshamnÅrslista Nynäshamn 2020
Observerade arter inom kommun under året.
 

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Logi på södra Öland
Bo i fågelrika Degerhamn.
Boende erbjuds som del i villa. Egen ingång, fullt utrustat kök, badrum med badkar, rum med 1-4 sovplatser, WiFi.  Pris 200 kr per person/natt.
Ring Marie 070-4077118 eller
Kalle 070-8201990 för mer info och bilder. 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112

Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn

08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar