Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956
och är en av de äldsta fågelföreningar i Sverige. 
Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun
samt Häringe, Muskö,Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

 


Kallelse till NOFs årsmöte 2018
Torsdagen den 8 mars kl 19:00
Plats: FA:s lokal på Vårfruvägen 12 (Kullsta)

Årsmötesförhandlingar
Lotteri (lott á 10:-)
Föredragshållare Göran Forsberg. 

Gärdsmyg i Älviken 2017  Foto Eivor Bernas (c) Gärdsmyg i Älviken 2017 Foto Eivor Bernas (c)

CES ringmärkning 2017

CES-märkningen vid Älviken 
sommaren 2017 resulterade i 179 nymärkningar och 16 kontroller av fåglar märkta tidigare år.
Endast 87 märkta årsungar visar på ytterligare ett magert år för ungfågelproduktionen.

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)
 

2017-11-15
Småfågelmatning

/eb /eb

Blir det kallt och mycket snö kan det bli tufft för våra småfåglar att hinna få i sig tillräkligt med föda under den ljusa tiden på dygnet.
 Det enda en småfågel sysslar med under en vinterdag är att söka mat. Så lite hjälp från oss människor skadar inte.
Men ge dem nyttig föda, så fettrik som möjligt som ger mycket energi.
Visserligen klarar sig fåglarna bra på den föda som finns i naturen, så länge det är barmark. Det är först när kylan kryper närmare och dagarna är korta som småfåglara behöver få i sig mycket näring.

Läs mera

 

NOFs fågelmatningar
NOF har några publika lokaler där vi matar
fåglar under vintern.
Alhagen    
Östra Styran
Tärnans skogsmatning


 

Våra fågelbordsfåglar
Känner du igen fåglarna vid matningen?
Här kan du se de vanligaste av våra småfåglar vintertid.

Läs mera


 


2017-11-22
Infoblad nr 3 2017

Innehåller bl.a rapporter från höstens program,
artikel om fågeldöd, noterbara observationer, fågelmatning m.m.
 

2017-10-14
Bronsibis – ny art för Nynäshamn
Vi tackar och tar emot när en sällsynt art hittas. Den här gången blev det en bronsibis.
Det är första gången arten setts i Nynäshamn och även 1:a gången i Stockholms län.

Den 11 oktober upptäcktes en ensam bronsibis på Uvängen i Sorunda av Hans Vallin. Fågeln har sedan dess hållit till i närheten av de översvämmade fälten längs Dyån i Sorunda. Den har gjort en och annan avstickare till Östra Styran men återvänt till vattensamlingen vid Bergaängar, där den gör sällskap med flockar av änder, tofsvipor, starar och gäss.
Arten blev Nynäshamns 329:e art (333:e för hela NOFs rapportområde). 

Nationell kustfågelinventering

Flatskär Gunnarstenarna Foto Kalle Sundström (c) Flatskär Gunnarstenarna Foto Kalle Sundström (c)

Den nationella kustfågelinventeringen är ett projekt som syftar till att få statistik över vanliga arter som finns längs våra kuster. Sveriges skärgård är indelad i 200 stycken 2x2 km rutor. Av dessa finns 50 st i Stockholms län varav 7 rutor i Nynäshamns skärgård.
Inventeringen finansieras av Naturvårds-verket och görs varje år under perioden
20 maj-5 juni.

I Nynäshamn inventeras bl.a Gunnarstenarna och Nåttarö. I år (2017) var tredje året inventeringen gjordes.

Läs mera om årets inventering på Gunnarstenarna. 


2017-05-08
Fågeltornskampen 2017

Tornkampen vid ÖS 2017 /eb Tornkampen vid ÖS 2017 /eb

 

Röd glada. Foto Tommy Ericson Röd glada. Foto Tommy Ericson

Årets tornkamp pågick under lördagen den 6 maj mellan 05:00-13:00 i fågeltornet vid Östra Styran.

I år lyckades NOF få ihop 86 arter och hamnade på 9:e plats av 73 svenska lag.
Ett mycket bra resultat från en "inlandslokal" och står sig väl i konkurrensen med andra lag i Sverige.

Tävlingen är en utmaning från Finland och i år lyckades Sverige, genom södra Lundtornets (Öland) 107 arter få ihop till oavgjort mot Finland.

I  Finland deltog 326 torn, där Kellovuori lt i Virolahti och Leveäkari lt i Björneborg också kryssade 107 arter. På god tredjeplats kom Sidebytornet i K:stad med 105 arter.


Läs mera


 

2017-04-29
Levande skärgårdsnatur 2017
Skärgårdsstiftelsens rapport från 2016 finns nu ute. Projekt levande skärgårdsnatur gör varje år inventeringar av våra kustlevande fåglar.
Den omfattar rapporter om ejder, skräntärna, skarv, berguv, havsörn, gråsäl m.fl arter.
Ladda ner rapport från 2016 som PDF 

2017-04-12
En liten och sällsynt gäst

Foto Åke Johansson (c) Foto Åke Johansson (c)

En brandkronad kungsfågel har sedan den 8 april uppehållit sig vid Reveln. Fågeln har setts och hörts i skogsdungen i närheten av ängen vid Örentorp.

Brandkronad kungsfågel är i samma storlek som sin släkting kungsfågeln men skiljs från denna av bl.a. ett vitt ögonbrynsstreck, en vit fläck under ögat och en gul fläck på halssidan.
Brandkronad kungsfågel har tidigare setts (konstaterats) vid 15 tillfällen sedan 1973 i NOFs rapportområde. De flesta gångerna på Landsort.

e bernas
 

2017-04-05
Gabriella Redebo

Gabriella vid sin kungsfiskare.  Foto eivor bernas Gabriella vid sin kungsfiskare. Foto eivor bernas

Gabriella Redebo visar sina akvareller på konstpoolen i Nynäshamn.
Utställingen pågår fram till den 20 april.

Gabriella bor i Sorunda och har alltid värnat om djur och natur. Hon är fågelskådare och sedan hon övergick från att teckna till att måla i akvarell har det mestadels blivit fågelmotiv.

För att komma fåglarna inpå livet har hon bl.a deltagit vid ringmärkningen på Landsort och vid Ottenby fst. Hon målar både detaljerat och med känsla.


Gabriella kommer att ställa ut både vid Ottenby naturrum och vid Falsterbo bird show senare i år.

e bernas 
 2017-02-20
Snösiska - ej längre egen art
Från SOF

Snösiska Foto Magnus Hellström Snösiska Foto Magnus Hellström

Snösiskan är inte längre en egen art, det konstaterar Taxonominkommittén (TK) inom BirdLife Sverige i sin senaste rapport. De senaste årens forskning har visat att snösiska, brunsiska och gråsiska är en och samma art. De skillnader som finns i fåglarnas dräkter avspeglas inte på genetisk nivå.
 
Detta innebär att alla som har kryssat snösiska i Sverige enligt Club300:s regler förlorar en art på sin lista.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på TK:s webbsida.
 
En kortare version av rapporten finns i det senaste numret av BirdLife:s tidning Vår fågelvärld.
 
(En annan nyhet som presenteras i rapporten är att skatan delas upp i två raser, en nordlig och en sydlig, varav den nordliga är något större).


 

2017-02-20
Berguv

Foto Anders Westlund (c) Foto Anders Westlund (c)

Berguven, vår största uggla, är en doldis i fågelvärlden. Det är nu på vårvintern när den startar sin häckningsperiod man kan höra den hoa.
Häckande berguv verkar ha minskat på senare år. 
NOF vill därför ha hjälp från allmänheten med tips om platser där man sett eller hört berguv i vinter/vår.
Berguven hörs främst i skymning och gryning. Lätet är ett dovt upprepande "oohu" som kommer från en klippkant eller från en skogsdunge. Berguven är mycket störningkänslig när den väl gått till häckning, varför den bör lämnas i fred om man väl har konstaterat att ett par finns i området.

Hör av er till NOF om du hör ett berguv (nof@nynof.se) eller via "kontakta oss" längst upp på denna sida.

 

Kattuggla Foto Anders Westlund (C) Kattuggla Foto Anders Westlund (C)
2017-02-21
Uggletider               
Mars-april är bästa tiden på åren för att lyssna efter ugglor.
På senvinter och tidig vår börjar deras häckningstid och då är det dags att hävda reviren.
Skymning och gryning är den tiden på dygnet då man kan höra sparvuggla och berguv. Kattugglan hörs även senare på natten.
Sök upp en plats som inte störs från biltrafik och spänn öronen...
Läs mera om våra ugglor


 

k.i.h.
Medlemskap i NOF 2018

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0

Välkomna

Väder Nynäshamn

Aktuell vindstyrka  Nynäshamn

Aktuell vindstyrka vid Landsort


Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112


Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn

08-519 540 80

Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80

Länk till RC om fågelringar