Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningar i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö,Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.


2019-10-28
Tallbitar i rörelse

Tallbit honf. Foto Åke Johansson (c) Tallbit honf. Foto Åke Johansson (c)

Det verkar vara en smärre invasion av tallbitar på gång i höst. Ovanligt många observationer görs nu om dagarna på tallbitar som drar ner över landet.

Även i Nynäshamn ses dagligen småflockar på flera platser. Det har också funnits några bra sträckdagar på södra Torö den senaste veckan.

Så nu är det dags att spana efter dessa vackra finkfåglar som ofta rör sig i små gäng, kalasande på bären i rönnar och oxlar eller bland fröna i granar.


Massrörelser bland tallbitar brukar ske 
med några års mellanrum.
Oftast beror det på födotillgången i norr.

I Nyäshamn har vi ett bevarat minne från hösten 1976 då ca 16000 ex sträckte över Örudden under en dag.

 

2019-12-01
NOF informationsblad 3 2019

NOFs infoblad nr 3 är nu utskickat till medlemmar.

Innehåller bl.a.
-Noterbara observationer
-Program
-Rapporter
-Nya arter
-Vinterlokal
- m.m.

2019-10-06
Brun törnskata i Nynäshamn

Foto Anders Vestlund Foto Anders Vestlund

5 oktober gjorde ett besökande par från Nederländerna ett ovanligt fynd på Landsort.
I ett tätt slånbuskars vid Saltmar på  mitten av ön fanns
en rastande brun törnskata. 

Brun törnskata är en nära släkting till vår vanliga
törnskata och häckar i mellersta och östra Asien. 
Den är en sällsynt gäst i Europa och har bara observerats vid ett tillfälle tidigare i Sverige, vid Nidingen i Halland 1984.

Det blev givetvis drag till Landsort för 100-tals fågelskådare från hela landet för att hinna se fågeln.
/eb


 

2019-10-06
Selja

Foto Anders Vestlund (c) Foto Anders Vestlund (c)

Den finska satelitförsedda stäpphökshonan Selja gjorde några dagars besök vid Uvängen i Sorunda på sin färd söderut mot Afrika.

Selja har under sommaren häckat strax norr om Torneå i norra Finland nära den svenska gränsen.
I början av augusti började hon sin färd mot övervintringskvarteren på varmare breddgrader.

På morgonen den 19 september nådde Selja Uvängen där hon stannade och jagade under en vecka. Vid 12-tiden den 25 september drog hon vidare mot sydost och en vecka senare, den 3 oktober, lämnade Selja Sverige över Öresund och fortsatte över Danmark mot Tyskland, där hon just nu (6/10) befinner sig.
/eb

 

Infoblad nr 8

NOF informationsblad 2 2019NOFs infoblad är nu utskickat till medlemmar.

Innehåller bl.a.
-Noterbara observationer
-Nya arter
-Rapport
-Bergaänger m.m.

2019-05-15
Levande skärgårdsnatur 2019

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2019, med rapport från 2018, publicerades på våren
-19.

Den innehåller insamlad data från inventeringar som gjordes ö
ver några känsliga kustfåglar i skärgården.
Numera finns den som bilaga i stiftelsens magasin Stångmärket (nr 2)

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ och även ladda ner från ISUU.

2019-06-02
Sammetshätta

Foto Espen Quinto-Ashman Foto Espen Quinto-Ashman

Ny art för Nynäshamn och även inom NOFs rapportområde.
1 juni fastnade 1 2K hane i näten på Landsort och ringmärktes av  stationsvärdarna Espen Quinto-Ashman och Matt Scragg.
Sammetshätta är en sångare i inom släkten Sylviaarter. Den häckar runt medelhavet där den till största delen är en stannfågel.
Fyndet var det 10:e i Sverige.

 

2019-02-22
Flyttfåglarnas ankomst

St strandpipare /eb (c) St strandpipare /eb (c)

Ankomsttiden för våra flyttfåglar varierar beroende på väder och vind men flera av dem är ändå relativt punktliga.
De s.k. väderflyttarna som övervintrat på närmare håll brukar dyka upp så fort vädret blir mildare och de sydvästliga vindarna tilltar.
Almanacksflyttarna, som övervintrar på mera tropiska breddgrader, brukar anlända vid samma tid varje år.

I år blev det mildväder redan i februari och de första fåglarna kom rekordtidigt.

Läs mera om de senaste 10 årens ankomstdatum till vår kommun.

 

2019-02-23
Berguv 2019-2020

Foto Anders Vestlund (c) Foto Anders Vestlund (c)

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart 2019 och 2020.  
Eftersom det finns tendenser på att berguven åter minskar i landet behöver beståndet följas upp.

Mer finns att läsa på BirdLife.

Rapporteringen på ropande uvar kan göras på artportalen där skyddsklassningen har ändrats för observationer under häckningstid. Alla rapporter döljs och visas inte offentligt.

Berguven är störningskänslig och boplatser får inte besökas under häckningstid. Tänk också på att inte
allmänt sprida informationen om hoande uvar.


Eftersom rapporteringen på AP är skyddad, önskar NOF få in separata rapporter om berguvar inom Nynäshamns kommun. 
Det går bra att skicka information på nof@nynof.se
eller kontakta någon i styrelsen.


 

2019-03-17
NOFs infoblad nr 1 2019.

Årets första informationsblad har nu skickats till medlemmarna.

Innehåller bl.a. noterbara
fågelobservationer under dec-febr,
program, vb, notiser m.m
.

2019-02-28
CES ringmärkning 2018

Ladusvala  Foto E Bernas (c) Ladusvala Foto E Bernas (c)

CES-märkningen vid Älviken  sommaren 2018  resulterade i 173 nymärkningar och 16 kontroller av fåglar märkta tidigare år.
Endast 86 märkta årsungar visar på ytterligare ett magert år för ungfågelproduktionen.

Det  blev också ett intressant fynd när en ungfågel av en blåhake fångades i slutet av juli. Dessutom fastnade två helt nya arter i näten under sommaren; kungsfiskare och gök.


Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)

 

20 aug -18
Vita storkar på turné i Sorunda

Varje år, i slutet av juli släpps ett hundratal unga vita storkar ut från Storkprojektets hägn i Skåne. Storkarna ska flytta söderut mot Afrika men med hjälp av sydvindar kan de ibland hamna en bra bit norrut i Sverige innan de drar söderut och lämnar landet.

 Och i år besökte de även Nynäshamn på sin turné.
Natten mellan 13:e och 14:e augusti övernattade en flock på 87 ex strax söder om Grimsta i Sorunda. De åt sig sedan mätta under morgon och förmiddag och gav
sig så småningom iväg mot sydväst..

 


Söndagen den 8 december - artrally
Kl 07:00 - 15:00 inom NOFs rapportområde

En tävling där det gäller att räkna arter under en dag. Ni kan själva bilda lag på
1-4 personer.
Regeln är att alla i "laget" måste observera fågeln för att den ska räknas.
Åtminstone en i varje lag måste vara medlem i NOF

Läs mera under program som nu är uppdaterad med vinterprogram.

Väder Nynäshamn

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Medlemskap i NOF 2020

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0
Läs mera

Logi på södra Öland
Bo i fågelrika Degerhamn.
Boende erbjuds som del i villa. Egen ingång, fullt utrustat kök, badrum med badkar, rum med 1-4 sovplatser, WiFi.  Pris 200 kr per person/natt.
Ring Marie 070-4077118 eller
Kalle 070-8201990 för mer info och bilder. 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112

Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn

08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar