Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956
och är en av de äldsta fågelföreningar i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun
samt Häringe, Muskö,Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

Kvällsvandring i Alhagen

Onsdagen den 24 april kl 18:30.
Samling på parkeringen vid Kalvö.
Läs mera under program


 

Fågelskådningens dag 

Lördagen den 4 maj.
Kl 09:00 - 13:00 vid Östra Styran


Fågelskådningens dag anordnas över hela landet under första helgen i maj.
För NOFs del blir det lördagen den 4:e då vi håller "Öppet hus" vid Östra Styrans våtmark (invid fågeltornet). NOF finns på plats under förmiddagen för att guida bland fåglar och ge tips om fågelskådning.

Läs mera under program

2019-02-23
Berguv 2019-2020

Foto Anders Vestlund (c) Foto Anders Vestlund (c)

BirdLife Sverige har utsett berguv till riksinventeringsart 2019 och 2020.  
Eftersom det finns tendenser på att berguven åter minskar i landet behöver beståndet följas upp.

Mer finns att läsa på BirdLife.

Rapporteringen på ropande uvar kan göras på artportalen där skyddsklassningen har ändrats för observationer under häckningstid. Alla rapporter döljs och visas inte offentligt.

Berguven är störningskänslig och boplatser får inte besökas under häckningstid. Tänk också på att inte
allmänt sprida informationen om hoande uvar.


Eftersom rapporteringen på AP är skyddad, önskar NOF få in separata rapporter om berguvar inom Nynäshamns kommun. 
Det går bra att skicka information på nof@nynof.se
eller kontakta någon i styrelsen.

 

2019-03-17
NOFs infoblad nr 1 2019.

Årets första informationsblad har nu skickats till medlemmarna.

Innehåller bl.a. noterbara
fågelobservationer under dec-febr,
program, vb, notiser m.m
.

2019-02-28
CES ringmärkning 2018

Ladusvala  Foto E Bernas (c) Ladusvala Foto E Bernas (c)

CES-märkningen vid Älviken  sommaren 2018  resulterade i 173 nymärkningar och 16 kontroller av fåglar märkta tidigare år.
Endast 86 märkta årsungar visar på ytterligare ett magert år för ungfågelproduktionen.

Det  blev också ett intressant fynd när en ungfågel av en blåhake fångades i slutet av juli. Dessutom fastnade två helt nya arter i näten under sommaren; kungsfiskare och gök.


Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)

 

2019-02-22
Flyttfåglarnas ankomst
 

St strandpipare /eb (c) St strandpipare /eb (c)

Ankomsttiden för våra flyttfåglar varierar beroende på väder och vind men flera av dem är ändå relativt punktliga.
De s.k. väderflyttarna som övervintrat på närmare håll brukar dyka upp så fort vädret blir mildare och de sydvästliga vindarna tilltar.
Almanacksflyttarna, som övervintrar på mera tropiska breddgrader, brukar anlända vid samma tid varje år.

I år blev det mildväder redan i februari och de första fåglarna kom rekordtidigt.

Läs mera om de senaste 10 årens ankomstdatum till vår kommun.
 

20 aug -18
Vita storkar på turné i Sorunda

Varje år, i slutet av juli släpps ett hundratal unga vita storkar ut från Storkprojektets hägn i Skåne. Storkarna ska flytta söderut mot Afrika men med hjälp av sydvindar kan de ibland hamna en bra bit norrut i Sverige innan de drar söderut och lämnar landet.

 Och i år besökte de även Nynäshamn på sin turné.
Natten mellan 13:e och 14:e augusti övernattade en flock på 87 ex strax söder om Grimsta i Sorunda. De åt sig sedan mätta under morgon och förmiddag och gav
sig så småningom iväg mot sydväst..

 

2018-05-07
Fågeltornskampen 2018
 

Östra Styran. Foto eb Östra Styran. Foto ebStrålande sol och svag västvind var det i Östra Styran under lördag förmiddag när årets tornkamp gick av stapeln.
NOF deltog för fjärde året i rad i denna ädla fågeltävling som i år lockade 82 olika fågeltorn i Sverige.

Finland är svåra att slå. Med Sidebytornets (Kristinestad) 116 arter vann de även i år.
Läs mera 

-- --

2018-03-01
Levande skärgårdsnatur 2018

Skärgårdsstiftelsens levande skärgårdsnatur 2018, med rapport från 2017, kom ut i slutet av februari. Den innehåller insamlad data från inventeringar som gjordes över några känsliga kustfåglar i skärgården.
Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida och även ladda ner från ISUU.


Vårprogrammet
är uppdaterat

se program

 

k.i.h.
Medlemskap i NOF 2019

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0

Läs mera

Väder Nynäshamn

Aktuell vindstyrka  Nynäshamn

Aktuell vindstyrka vid Landsort

 

Rapporteringsguide

NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDFHittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112


Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn

08-519 540 80

Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80

Länk till RC om fågelringar