Välkommen till NOF

som är en fristående, ideell förening för fågelintresserade på södra Södertörn. Föreningen grundades 1956 och är en av de äldsta
fågelföreningarna i Sverige. Vårt rapportområde omfattar Nynäshamns kommun samt Häringe, Muskö, Utö, Nåttarö, Ålö och Rånö inom Haninge kommun.

 


Medlemsmöte med föredrag
Måndagen den 13 februari 2023 kl 19:00
FA:s lokal Vårfruvägen 12 Nynäshamn (Kullsta).
Föredrag av Kenneth Olausson som pratar om fågelflyttning samt om bäver.
Se under program

Ändring av NOFs stadgar (särskild inbjudan går ut till medlemmar)
 

Exkursion till Östnora brygga
Lördagen den 18 februari 2023.
Samling vid parkeringen vid Östnora badplats kl 08:00
Se under program

 

november 2022
Nytt infoblad
Nytt infoblad har nu skickats till medlemmar.
Hör av er till eivor.bernas1(at)gmail.com om ni
inte fått det.

 

Stjärtmesar eb (c) Stjärtmesar eb (c)


NOFs småfågelmatningar
I Nynäshamn finns även denna säsong tre publika utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.
Läs mera

 

2022-03-20
Levande skärgårdsnatur 2022

-- --

Skärgårdsstiftelsens projekt levande skärgårdsnatur 2022, med rapport från 2021 är ett samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län, NRM och Sthlms universitet.


Den innehåller insamlad data från inventeringar av flera kustfågelarter. Även utvecklingen för berguv, skarv och havsörn m.m.

Rapporten finns att läsa på skärgårdsstiftelsens hemsida https://skargardsstiftelsen.se/ 
eller ladda ner den här

2022-02-20
CES ringmärkning i Älviken 2021

Ladusvala  (CES) Ladusvala (CES)


Under den tjugofemte säsongen blev det 11 fångst-tillfällen i stället för 12 under normala år. Orsaken var att  vattenståndet i Älvikssjön var för högt i slutet av maj för att nät skulle kunna sättas upp.

Antalet nymärkningar under säsongen uppgick till 195 och kontroller av fåglar märkta tidigare år till 15. 

Läs rapporten (pdf)

Läs tidigare rapporter (pdf)


2021-03-01
Ut i naturen
På södra Södertörn har vi naturen inpå knutarna. Intresset för att röra sig ute i markerna har ökat under det senaste året och mycket finns att upptäcka i vårt närområde.
Våra mest kända fågelområden finns under lokaler.  Några andra besöksmål presenterar vi här.


 


Medlemskap i NOF 2023

Kostnad 120:-/person

(+40 för familjemedlem) till

pg 499565-0

 

Sveriges fåglar 2021

Den årliga statusuppdatering av läget för alla de arter som häckar i Sverige och som publiceras av BirdLife Sverige.

Länk till rapporten  

Väder Nynäshamn

Aktuell vindstyrka  Älviken
Aktuell vindstyrka vid Landsort
 

Rapporteringsguide
NOFs guide över arter som är av intresse att rapportera.
PDF

Hittar du....
.... en skadad fågel, kontakta

Stockholms Vildfågel Rehab (SVR) på journummer tfn
072-56 95 112
Länk till SVR


.... en skadad fågel som tillhör
statens vilt kontakta polisen
eller riksmuséet tfn
08-519 540 80
Statens vilt

.... en ringmärkt fågel eller en ring, kontakta 

Ringmärknings-

centralen Riksmuséet tfn
08-519 540 80
Länk till RC om fågelringar