Landsort


Ön Öja, som oftast kallas Landsort efter lotsplatsen på södra ön, är den sydligaste utposten av Nynäshamns och Södertörns skärgård. Ön är ca 4 km lång och på bredaste stället endast 500 m. Södra och norra delarna av ön består av kala klippor medan mellersta delen är lövskogsbevuxen med några smärre inslag av barrträd. På några platser där marken är fuktig är lövskogen frodig och buskrik vilket ger en välkommande oas för rastande småfågel under sträcktider. På södra delen av ön ligger fyren och lotsutkiken samt den lilla byn med sommaröppen affär och pub.

Landsorts by Foto Kjell Carlsson


Fåglar. Landsort är en av de bästa sträckfågellokalerna i Stockholmsområdet. Sedan ett antal år tillbaka finns också en fågelstation som bedriver ringmärkning (vår och höst) och sträckräkning på ön. Eftersom fågelstationen numera så gott som alltid är bemannad är också bevakningen av fåglar i det närmaste total.

Till Landsort tar man sig med turbåt (Waxholmsbolaget/Landsortstrafiken) som utgår från Ankarudden på södra Torö. Under sommaren går 2-4 turer per dag och på vintern 2 turer. Båten lägger till i byn, oftast vid Västerhamn, men vid otjänliga vindar vid södra Österhamn eller ibland vid Norrhamn.
Fågelstationen ligger strax norr om byn och har tfn 08-52034011.