CES Constant Effort Sites

Ringmärkningsarbetet ingår i ett nationellt projekt som syftar till att följa hur olika fågelarters antal varierar och försöka utreda vad som orsakar eventuella förändringar.
Ringmärkningen ska utföras standardiserat och innebär att tolv fångsttillfällen med likartad fångstinsats ska genomföras under perioden maj – augusti. Projektet pågår på flera platser i Sverige samt i flera andra länder.

Älviken i Nynäshamn är en av lokalerna i Sverige där projektet pågår sedan 1997.
Nedan finns rapporter från Älviken de senaste 19 åren.


2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022