Vinterutfodringar

I Nynäshamn finns tre offentliga utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.
Vid Alhagen sponsrar kommunens VA-förvaltningen det mesta av fodret.

Sommarens torka har gjort det svårare att få tag på havrekross. Bidrag till fågelfrö tas tacksamt emot av föreningen. 
På NOFs pg 499565-0 kan man sätta in medel. Märk "fågelfrö" på talongen.Alhagen
Våtmarkens matplats finns i närheten av parkeringen vid Kalvö.

Foto E Bernas Foto E Bernas

Fröautomaten och diverse andra rör och foderhållare är placerade intill den lilla paviljongen som finns i närheten av Starrträsk. Här har fåglarna nära till buskagen och kan gömma sig när fara hotar.
På menyn finns solrosfrö, talgbollar, nötter, havrekross och äpplen.
Till bordet bjuds alla fåglar in men mestadels kommer arter som talgoxe, pilfink, gulsparv, blåmes, entita, nötväcka, koltrast men också grönfink, stenknäck, steglits, domherre, fasan och ibland övervintrande bofink, bergfink och svarthätta m.fl.


 

Östra Styran
Matningen vid Östra Styran finns på Byggningabacken intill fågeltornet.
Här finns en fröhållare samt korgar för bl.a. äpplen. 

Solrosfrö, havrekross och talgbollar fylls på regelbundet. Även talg hängs upp om kylan kryper närmare.
Förutom de mer vanliga fågelbordsarterna brukar också finnas stenknäck, större hackspett, grönsiska och en och annan rödhake och bofink.

 
 


Hur man tar sig till matningarna finns under fågellokaler Alhagen och Östra Styran.Tärnans skogsmatning
Tärnan ligger i Segersäng och är en liten skogssjö strax norr om Segersängsvägen.

Tärnans fågelmatning /eb Tärnans fågelmatning /eb
Matningen finns in i skogen en bit in från vägen som går mellan Segersäng och Grödby.

Bland solrosfrö och talgbollar serveras också nötter, talg och på trädstammar stryks smör och fett ut.
Den här matningen samlar också till sig mera skogsbundna arter som talltita, trädkrypare, tofsmes, svartmes m.fl.

Matningen kan vara svår att nå om snö och is ligger på stigen.

Från Segersängs pendelstation (där det även finns parkeringsplats) är det ca 800 m promenad. Passera järnvägspåret norr om station och följ Segersängsvägen västerut. Efter ca 600 m (där Nynäsleden passerar vägen, tar man till höger in i skogen längs stigen (leden). Efter ca 100 m når man en bäck och en spång över denna. Därifrån ser man matplasten bland barrträden.
Lämpligast är att studera fåglarna på motsatt sida av bäcken än själva matningen.