NOFs småfågelutfodringar

I Nynäshamn finns tre publika utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.

OBS  Som allt annat, blir även fågelfrö dyrare för varje år. Så vi tar gärna emot bidrag till frö.
Kan sättas in på pg 499565-0 och märk med fågelmat.Alhagen
Våtmarkens matplats finns i närheten av parkeringen vid Kalvö.

Gulsparv Foto E Bernas Gulsparv Foto E Bernas

Fröautomaten och diverse andra foderhållare är placerade intill den lilla paviljongen som finns i närheten av Starrträsk. Här har fåglarna nära till buskagen och kan gömma sig när fara hotar.
På menyn finns solrosfrö, havrekross, talgbollar, nötter och ibland äpplen.

Till bordet bjuds alla fåglar in. Mestadels kommer arter som talgoxe, pilfink, gulsparv, blåmes, entita, nötväcka, koltrast men också grönfink, stenknäck, steglits, svartmes, domherre, fasan och ibland övervintrande rödhake, bofink, bergfink och svarthätta m.fl.
I närheten vakar ofta sparvhök och varfågel.

Not: För att undvika vildsvinsbök vid matplatsen vill vi undvika att annat frö, än det som fåglarna själva sprider, läggs på marken vid foderautomaten. 

OBS. Matningen i fröautomaten kan eventuellt avbrytas i förväg
om marken blir för uppbökat av vildsvinen eller om tillgången på 
frö sinar.
Kommunens VA förvaltning bidrar med en del av fodret.
Påfyllning sköts av NOF/Kjell Carlsson
Hur man tar sig till Alhagen finns under
 lokaler/Alhagen


Tärnan -
Segersäng

Tärnans fågelmatning /eb Tärnans fågelmatning /eb
Matningen är ganska dold och finns inne i skogen en bit in från vägen som går mellan Segersäng och Grödby.

Detta är en intressant "skogsmatning" som förutom talgoxe, blåmes och nötväcka lockar till sig mera skogsbundna fåglar som talltita, svartmes, tofsmes, trädkrypare m.fl.
Bland solrosfrö och talgbollar serveras också nötter, talg och på trädstammar stryks smör och fett ut.

Not: Matningen kan vara svår att nå om snö och is ligger på stigen.
Uppmaning att inte placera ut frön eller annan fågelmat på marken, eftersom det även här finns vildsvin som bökar i området.
Påfyllning görs av Christer Örtwall, Matz Carlsson m.fl.

Hitta hit: Från Segersängs pendelstation (där det även finns parkeringsplats) är det ca 700 m promenad. Passera järnvägspåret norr om stationen och följ Segersängsvägen västerut. Efter ca 600 m finns en stig till höger in i skogen. Efter ca 100 m når man en bäck och en spång över denna.
Därifrån ser man matplasten bland träden.

Lämpligast är att studera fåglarna på motsatt sida av bäcken än själva matningen.

 

Östra Styran

Matningen finns invid fågeltornet vid Byggningbacken.

Här finns fröautomat för solrosfrö och havrekross, samt hållare för talgbollar, nötter och talg.

Förutom de vanliga fågelbordsbesökare brukar man här ofta se stenknäck och hackspettar.
Även varfågel och sparvhök bevakar matningen.

Christer Johansson och Tommy Johansson håller igång matningen.
Ambitionen är att fylla på fröhållarna regelbundet under vintern. Men om vintern blir snörik och vägen isig eller vattenfyld kan det bli svårt att ta sig fram till tornet med frösäckar.

Hitta hit: Vägbeskrivning finns under lokaler/Styran