NOFs vinterutfodringar

I Nynäshamn finns tre offentliga utfodringsplatser för småfågel som NOF ansvarar för. Fågelmaten bekostas av föreningen med extra tillskott från medlemmar.
Vid Alhagen sponsrar kommunens VA-förvaltningen det mesta av fodret.Alhagen
Våtmarkens matplats finns i närheten av parkeringen vid Kalvö.

Gulsparv Foto E Bernas Gulsparv Foto E Bernas

Fröautomaten och diverse andra foderhållare är placerade intill den lilla paviljongen som finns i närheten av Starrträsk. Här har fåglarna nära till buskagen och kan gömma sig när fara hotar.
På menyn finns solrosfrö, havrekross, talgbollar, nötter och ibland äpplen.

Till bordet bjuds alla fåglar in, Mestadels kommer arter som talgoxe, pilfink, gulsparv, blåmes, entita, nötväcka, koltrast men också grönfink, stenknäck, steglits, svartmes, domherre, fasan och ibland övervintrande rödhake, bofink, bergfink och svarthätta m.fl.
En hybrid mellan gråsparv och pilfink är en stadig gäst vid matningen.
I närheten vakar ofta sparvhök och varfågel.

Not: För att undvika vildsvinsbök vid matplatsen vill vi undvika att annat frö, än det som fåglarna själva sprider, läggs under foderautomaten. 

OBS. Matningen i fröautomaten kan eventuellt avbrytas om
marken blir för uppbökat av vildsvinen.
Påfyllning sköts av NOF/Kjell Carlsson
Hur man tar sig till Alhagen finns under
Lokaler/Alhagen


Östra Styran
Matningen vid Östra Styran finns vid Byggningabacken intill fågeltornet.

Stenknäck Foto E Bernas Stenknäck Foto E Bernas

Här finns en fröhållare samt korgar för bl.a. äpplen.  Solrosfrö, havrekross och talgbollar fylls på regelbundet. Även talg hängs upp om kylan kryper närmare.
Förutom de mer vanliga fågelbordsarterna brukar också finnas stenknäck, större hackspett, grönsiska och en och annan rödhake och bofink.

Not: Under vinterhalvåret kan framkomligheten längs gångvägen mot tornet vara begränsad.


Påfyllning sköts av NOF/Christer Johansson

Hur man tar sig till Östra Styran finns under fågellokaler Lokalar/Östra Styran.

Tärnans skogsmatning
Tärnan ligger i Segersäng och är en liten skogssjö strax norr om Segersängsvägen.

Tärnans fågelmatning /eb Tärnans fågelmatning /eb
Matningen är ganska dold och finns inne i skogen en bit in från vägen som går mellan Segersäng och Grödby.

Det är en intressant "skogsmatning" som förutom talgoxe, blåmes och nötväcka lockar till sig mera skogsbundna fåglar som talltita, svartmes, tofsmes, trädkrypare m.fl.
Bland solrosfrö och talgbollar serveras också nötter, talg och på trädstammar stryks smör och fett ut.

Not: Matningen kan vara svår att nå om snö och is ligger på stigen.

Från Segersängs pendelstation (där det även finns parkeringsplats) är det ca 800 m promenad. Passera järnvägspåret norr om stationen och följ Segersängsvägen västerut. Efter ca 600 m (där Nynäsleden passerar vägen), tar man till höger in i skogen och går sedan längs stigen (leden). Efter ca 100 m når man en bäck och en spång över denna.
Därifrån ser man matplasten bland barrträden.

Lämpligast är att studera fåglarna på motsatt sida av bäcken än intill själva matningen.

Påfyllning sköts av NOF/Matz Carlsson och Christer Örtwall.


Mera om småfågalmatning och vad de gillar.