Vinterfågelmatning vid Östra Styran och Tärnan


Östra Styran
Matningen vid Östra Styran finns på Byggningabacken intill fågeltornet.
Här finns en fröhållare samt korgar för bl.a äpplen. 
Solrosfrö, havrekross och talgbollar fylls på regelbundet. Även talg hängs upp om kylan kryper närmare.
Fåglar
Vid matningen ses talgoxe, blåmes, grönfink, siskor, större hackspett, rödhake, steglits m.fl. 
Platsen är också en ganska säker lokal om man vill se stenknäck.


Matningen sköts av Christer Johansson
Mer om Styran går att läsa under lokaler Styran  där också kartor finns.

Färdsätt
Till fots...
Från pendeltågsstationen i Ösmo är det ca 3 km till fågeltornet vid Östra Styran.
Uppgång vid bussterminalen, följ sedan Nyblevägen västerut. Fortsätt gångvägen som går intill väg 225, till Sorunda ridklubb. Tag vänster och följ grusvägen i ca 700 m till en P-plats. Passera bommen och fortsätt längs vägen ut mot tornet.
Med buss....
Linjerna N:hamn-Södertälje alt. N:hamn-Grödby. Avstigning vid Sorunda ridklubb. Följ sedan grusvägen till vänster om stallet. Se ovan.
Med bil...
Vid Ösmo trafikplats på Nynäsvägen (väg 73) tar man mot Ösmo-Södertälje. Efter ca 1,2 km tag vänster in på grusvägen invid stallet (Sorunda ridklubb). Kommer man västerifrån, kör Södertäljevägen till stallet. Tag höger in på grusvägen. Se ovan.
Parkeringsplatser finns vid vägbommen.

 

Tärnans fågelmatning Tärnans fågelmatning
Tärnans skogsmatning
Tärnan ligger i Segersäng och är en liten skogssjö strax norr om Segersängsvägen.

Matningen finns in i skogen vid södra ändan av sjön, en bit in från vägen mellan Segersäng och Grödby. Foderplatsen syns inte från vägen och kan vara något svår att nå om snö och is lagt sig på stigen.
Här får fåglarna solrosfrö, talgbollar, ost, smör, talg m.m delikatesser.
Matningen sköts av Magnus Glennstål och Christer Örtwall

Fåglar
Det här är en "skogsmatning" som många mesar besöker. Goda möjligheter att studera tofsmes, talltita, svartmes och trädkrypare som nästan alltid finns på denna krog.
Vandringsleden Segersäng-Hemfosa går i närheten av platsen.

Färdätt
Från Segersängs pendelstation (där det även finns parkeringplats) är det ca 800 m promenad. Passera järnvägspåret norr om station och följ Segersängsvägen västerut. Efter ca 600 m (där Nynäsleden passerar vägen, tar man till höger in i skogen längs stigen (leden). Efter ca 100 m
når man en bäck och en spång över denna. Därifrån ser man matplasten bland barrträden.
Lämpligt att studera fåglarna på motsatt sida av bäcken än själva matningen.