Bobäcken Häringe
 

Hela området på Häringehalvön är ett naturreservat med betade ängar, barrskogsbevuxna berg, vassområden och havsvikar.
Södra delarna från Häringeslott och söderut är en halvö med öppna åkrar insprängda bland höga berg.
Bobäcken är en avsnörd havsvik i norra delarna av halvön. Området runt Bobäcken består av vass, lövskogsmarker och betade ängar.
Hästholmsviken (havsviken) utanför Bobäcken är en skyddad havsvik med vassområden och småholmar.

Hela området är ornitologiskt intressant men framförallt är det norra delen med Bobäcken och Hästholmsviken som hyser de flesta fåglarna.
 

Norr om Bobäcken Foto Eivor Bernas


Fåglar

Bland häckande arter kan nämnas fiskgjuse (i närområdet), brun kärrhök, mindre hackspett, buskskvätta, törnskata, härmsångare, rör- och sävsångare, steglits, rosenfink, hämpling, stenknäck m. fl.
Årligt hörs/ses också bl.a gräshoppsångare, kärrsångare, skäggmes och ortolansparv.

I havsviken som sträcker sig mot Östnora- och Söderbybryggor uppehåller sig vintertid (vid isfritt vatten) stora mängder av sjöfågel; vigg, brunand, bergand, salskrake, sothöna m.fl.

 

Obsplatser

Hästholmsvikens vinterfåglar ses bäst från Östnora brygga eller Söderbybrygga.
Övriga obsplatser finns längs promenadvägarna runt hela området.


Vägbeskrivning


Till fots
Buss (Västerhaningen-N:hamn) med hållplats vid Häringe grindar.
Gå in genom grindarna och längs allén mot vassen vid Bobäcken, sväng sedan antingen höger eller vänster. Promenadväg finns runt hela Bobäcken. Promenadväg finns även med utgång från ridstallet nere vid Häringe gods. Se kartan.


Med bil
Åk gamla Nynäsvägen (73). Strax norr om Landfjärden finns Häringe grindar. Sväng in genom grindarna och åk längs allén fram till första p-platsen (ca 300 m).

Drt finns även en p-plats nere vid godset. Se vidare promenadvägarna ovan.