Nynäshamns hamn med - Svandammen, Trehörningen, Ringvägen och Bötet
 

Nynäshamns hamn med förlängning mot Trehörningen - Ringvägen - Bötet är ur fågelsynpunkt framförallt en vinterlokal.
 

Området sträcker sig från Nynas AB:s oljehamn förbi båtterminalerna - piren - småbåtsbryggorna - stränderna på Trehörningen - längs hela Ringvägen (Strandvägen) - passerar friluftsområdet Lövhagen och fortsätter förbi Knappelskär mot Bötet. Hela sträckan är drygt 8 km.
 

Detta är tätortens naturskönaste område och ett välbesökt rekreationsområde med fina promenadvägar och sommartid badmöjligheter från klipporna (Ringvägen-Knappelskär). Här finns också utgångsplatserna för kanotpaddling och jolleseglingar.
 

Småbåtshamnen Foto Eivor BernasFåglar
Under isfritt läge på vintern samlar området stundvis till sig stora mängder rastande sjöfåglar; vigg (upp till 10.000 ex), knipa (upp till 2000 ex), sothöna (500 ex), brunand (100 ex), bergand (50 ex) m.fl
I området brukar även rasta storskrake, salskrake, enstaka lommar, strömstare och kungsfiskare samt övervintrande gråhäger, skrattmås, kricka, snatterand, stjärtand, vattenrall och smådopping.
Här har också sällsynt rastat alkekung, vittrut, småtärna, alförrädare och jagande jaktfalk och tornfalk. Flera havsörnar ses stadigt i hamnområdet under vintern.
 


Vägbeskrivning

Till fots..
Området nås från pendeltågsstationen vid N:hamns station. Det går att promenera längs kajkanterna och längs de vägar som finns på Trehörningen samt Strandvägen (Ringvägen). Från Lövhagens parkering finns gångvägar ner mot Bötet.


Med bil..
Parkeringsplatser finns vid N:hamns station, hamnen, Nynäs havsbad, längs Ringvägen och vid Lövhagen
.